Psykolog Vibeke Høgsted

KLINIKKEN HOLDER LUKKET FREM TIL

1. JANUAR 2024Velkommen til Psykologklinikken Vibeke Høgsteds hjemmeside!


Som ovenfor angivet hedder jeg Vibeke, og jeg er den eneste psykolog i klinikken.Praktiske oplysninger:


 • Klinikkens adresse er Office hotel, Høffdingsvej 34, 2500 Valby.
 • Jeg har telefontid tirsdag fra klokken 9.00 - 10.00 samt onsdag klokken 17.00 - 18.00, hvor jeg kan kontaktes på 22 83 61 22.
 • Jeg modtager klienter henvist fra egen læge.
 • Der er i øjeblikket 15 ugers ventetid for 18-24 årige klienter henvist med angst og depression og 30 uger for øvrige klienter henvist fra sygesikringen.


Hvad kan jeg hjælpe dig med?

Jeg er autoriseret af Psykolognævnet (i 2008). Det betyder, at jeg har gennemgået en af Psykolognævnet godkendt uddannelse af 2 års varighed.

Derudover har jeg efteruddannet mig til specialist i henholdsvis psykotraumatologi (i 2013) og i psykoterapi (i 2020). Disse specialiseringer, som er godkendt af Dansk Psykologforening, minder en hel del om lægers specialiseringer: For hver specialistuddannelse gennemføres 600 timers godkendt supervision/faglig vejledning, personligt udviklingsarbejde og teoretisk uddannelse.

Efteruddannet i psykotraumatologi og i psykoterapi på specialist niveau betyder, at jeg som psykolog har kendskab til at arbejde med mange kliniske problemstillinger:


 • Angst, fobier
 • Sorg, tab
 • Stress, udbrændthed
 • Udviklingstraumer
 • Depression
 • Seksuelle krænkelser, eks. incest
 • Alvorlig sygdom
 • Pårørende til alvorlig sygdom
 • Smertetilstande, eks. opspændingsmønstre og irritabel tarm
 • Psykisk sygdom
 • Selvmordstanker
 • Overforbrug af alkohol, medicin
 • Graviditet og fødsel
 • Her iblandt kvinder der får foretaget provokeret abort
 • Krise og traumer
 • Relationer i familie, eks. parforhold
 • Fysisk handicap
 • Mobning, chikane, trusler
 • Selvdestruktiv adfærd
 • Spiseforstyrrelser
 • Tvangsprægede tanker og handlinger
 • Usikkerhed, problemer med selvværd


Heraf vil jeg have mere kendskab til nogle problemstillinger end til andre. Mit specialeområde er chok- og udviklingstraumer.


Mere om mig


At bringe kroppen, følelser og tanker ind i psykoterapi er væsentligt for mig som psykolog. Allerede som studerende i forbindelse med studier på både Københavns og Wiens Universitet, lod jeg mig inspirere af forskellige former for intervention med kroppen, inddraget i psykoterapi. Lige siden har jeg udviklet mig og uddannet mig indenfor psykolog behandling og er i dag autoriseret psykolog og godkendt specialist af Dansk Psykologforening som allerede beskrevet.

I forbindelse hermed har jeg taget følgende psykoterapeutiske efteruddannelser:


 • Den 3-årige efteruddannelse i Somatisk Erfaringsdannelse (SE) efter den amerikanske psykolog og phd Peter Levine.
 • Den 2-årige efteruddannelse i Den Neuro Affektive Relationsmodel (NARM) efter den amerikanske psykolog og phd Laurence Heller.
 • Den 1-årige efteruddannelse i NARM Master ved psykolog og phd Laurence Heller. 
 • Den 2-årige efteruddannelse i Acceptance and Commitment Therapy (ACT) ved en række af forskellige psykologer.


NARM uddannelsen har jeg gennemført 2 gange og har siden deltaget som assistent på uddannelsen.


Derudover har jeg på konferencer, på kurser i ind- og udland, under supervision og på henholdsvis Københavns og Wiens Universitet fået kendskab til og erfaring med mange flere behandlingsmetoder: 1., 2. og 3. bølge af kognitiv adfærdsterapi, psykodynamiske terapier med modifikationer, psykoanalyse, narrativ metode, systemisk tilgang, playback teater, legeterapi, strukturel dissociation. Miljøterapi, parterapi, individuel terapi og gruppeterapi.Psykoterapi kan gennemføres meget forskelligt og skal tilpasses den enkelte klient. Hvis psykologen har en fornemmelse af, at behandling ikke kan lade sig gøre, skal psykologen meddele dette til klienten og helst så hurtigt som muligt.

Behandlingstilgang kan præsentere en bestemt metode eller flere metoder. Det at have lært mange metoder giver en dybere indsigt i psykoterapi og dermed større forståelse for at kunne tilpasse psykoterapi til den enkeltes behov p.g.a. bred teoretisk forståelse og indlæring af mange teknikker/redskaber.


Det er psykologen, som byder ind med, hvordan der kan arbejdes med en given problemstilling, snarere end det er klienten, der skal udvælge en metode, som han eller hun kunne tænke sig. Men naturligvis kan klienten også ytre sine ønsker, og vi taler om det. Målet er at finde frem til en tilgang, som fungerer og dermed giver udbytte i form af behandlingseffekt.


Al indlæring og heling sker i relationer, derfor er det væsentligt, at kemien mellem klient og psykolog er baseret på tillid, og relationen føles tryg. Dette kan ikke altid fornemmes ved første samtale, det kan kræve kortere eller længere behandlingstid. Til en start er det et godt udgangspunkt at have en ”god mavefornemmelse” i relationen. Selvom relationen er god, kan der sagtens opstå ”gnidninger”, dette er en del af behandlingen og skal addresseres.


Som medlem af Dansk Psykologforening arbejder jeg i overensstemmelse med de Etiske Retningslinjer for Nordiske Psykologer og har tavshedspligt. Dette er med til at skabe tryghed og tillid i ”det psykoterapeutiske rum”.


De fleste af mine klienter henvender sig fordi, at de ved, at jeg i en eller anden udstrakt grad gør kroppen væsentlig i behandlingen. Hertil gør jeg hovedsageligt brug af metoderne NARM og SE.Om psykoterapi

Hvad siger kunderne

Jeg har haft et forløb hos Vibeke for at få hjælp til at håndtere følgerne af en hjernerystelse. Forløbet har bestået af samtaleterapi og mere kropsfokuserede øvelser. Vibeke formår at skabe tryghed, er meget professionel, og hun har en stor viden om krydsfeltet mellem krop og psyke. Hun har hjulpet mig til at få mit nervesystem i ro og mærke kroppens signaler.

Jens, psykolog

Vibeke har en enestående egenskab til at skabe nærvær og er respektfuld i relationen i arbejdet med komplekse problemstillinger. Hendes faglige fundament og evne til at bruge sproget til at skabe mening i kaos har været særdeles værdifuldt. Samarbejdet med Vibeke har resulteret i nye erkendelser, det har styrket vores handlingsmuligheder i hverdagen både personligt, i nære relationer og i arbejdslivet.

Randi og Ivan

Traumeterapeut og lærer

Jeg har turdet tage imod en 180 graders vending i mit liv, ændret karriere, blevet gladere, lever i nuet, "tør", jeg tænker ikke på fremtiden på samme måde, jeg har fået fjernet min følgesvend skyldfølelsen, har fået en fantastisk samtalepartner. I en sen alder er jeg endelig blevet voksen.

Annelise, billedkunstner

Min tilgang


Ved både NARM og SE inviteres klienten til at forbinde følelser, tanker og kropslige sansninger/emotioner.


I NARM forholder vi os i processen nysgerrige på, hvad der dukker op. Vi går på opdagelse.

Lige den måde som noget bestemt sker på i et givent øjeblik, kan for den enkelte give en særlig mening, som kan bruges i den behandlende proces. Hvad kunne det eksempelvis være? Det kunne eksempelvis være:

 • Når jeg går i forklaringer, mærker jeg, at min hals snørrer sig sammen. At energien skifter i min krop.
 • Jeg mærker tårer i øjnene, som jeg taler om, at jeg dømmer mig selv.
 • Jeg føler skam, når jeg tænker på, at jeg 75-år gammel har problemer med …


Det er naturligvis en proces, som skal indlæres, ikke alle har adgang til følelser og krop. Men jeg hjælper med, at dette kan ske. Hvis det ikke er nemt at mærke sine følelser og sin krop, vil behandlingen en tid være meget baseret på tankevirksomhed (det kognitive).


I NARM samtale går terapeuten til kernen med en bestemt type spørgsmål. Eks. ved at spørge til detaljen i det, som er ”underforstået” for klienten. Al psykoterapi handler om bevidstgørelse: Det er i detaljen, at det uudtalte kommer frem og kan bevidstgøres.


I samtaler hjælper jeg med processen – eks. med at holde fokus og få langsommeligheden ind, således at kroppen kan mærkes, og nervesystemet kan træde frem. Jeg kan spørge klienten, om det ville være muligt at give sig tiden til at mærke det, som sker i kroppen lige nu. Klienten lærer på den måde at ”tjekke ind” og mærke skiftene i nervesystemet.


I NARM er der fokus på at gå på opdagelse i kroppens aktuelle fortælling om (stress)reaktioner i overlevelsesstile og se, hvordan dette opstår i relationer og gør relationer ”svære”. Dermed fås nøglen til at gøre noget ved problemet, og knudedannelser kan ophæves. Disse knudedannelser kan eks. være kropslige symptomer, eller relationer som man ønsker men ikke kan få til at fungere.


Vi bærer strategier fra barndommen med os ind i voksenlivet, og det er mekanismer, som bare sker! Vi kommer på den måde til at sætte os selv i den situation, vi havde som barn, hvor strategierne var nødvendige for at komme igennem. I NARM lærer vi at se disse mekanismer fra overlevelsesstrategier. Overlevelsesstrategier kan vi ikke bare slippe af med! Men vi kan begynde ikke at identificere os så meget med dem! Jo mindre vi er i selvkritik des mere ”åbning”, således at vi begynder at få øje på mønstrene, så vi kan adskille os fra dem.


Vi taler om, hvad der er vigtigt for klienten, eks. hvordan kunne du faktisk ønske dig, at det var? Hele NARM terapien er en udforskning i det, der kommer i vejen, og jo mere forsvinder det, der kommer i vejen. Over tid kan det relationelle traume tømmes.


NARM er meget brugbar til behandling af udviklingstraumer (eksempelvis udviklingsbetinget PTSD og kompleks PTSD (C-PTSD), psykiske symptomer af alle slags, eks. angst, depression, kropslige symptomer som eks. irritabel mave/tarm, opspændingsmønstre, destruktive mønstre som eks. spiseforstyrrelser, lavt selvværd m.v.).


I SE sporer vi sammen, hvad det er, der sker i kroppen.

Traumer ændrer hjernens funktion. Der er en del af vores hjerne, som er aktiv, når vi har været udsat for en trussel: Kroppen ruster sig til kamp eller flugt, eller den stivner. Derfor siger vi, at traumet sidder i nervesystemet.

I SE arbejder vi sammen med nervesystemet ligesom i NARM. Hvordan kan samtalen være? Giv dig lige et øjeblik til at finde stolen! (…) Læg mærke til hvad der sker, når du har opmærksomheden på benene! Kan du også mærke sædet? Ligesom ved NARM-tilgang går det ikke hurtigere, end enhver kan følge med. Spørgsmålene kan lyde: Hvad mærker du? Varme? Hvor mærker du mest varme?


SE-behandling har altid fokus på ressourcer. Ordene, der bruges, kan være: Hvornår mærkede du, at du var i sikkerhed? Hvordan var det at komme hjem til (…)? Kan du se det for dig? Hvad dukker op hos dig? Og som det sker, hvad mærker du i kroppen? Jeg vil invitere dig til at være nysgerrig, hvornår fandt du trygheden igen? Som du er i kontakt med det, hvad lægger du så mærke til?


Det er ikke behjælpeligt at gå lige til smerten men at gå til ressourcerne og ankre dem i kroppen. Eks. (…) kan du se det for dig? Hvis der havde været nogen med til at få ro på situationen. SE er i sin form en mere kropslig psykoterapi end NARM. Der arbejdes med fuldførelse af den biologiske respons, d.v.s. færdiggørelse af afværgemønstre som ikke blev fuldført under traumatiseringen. Vi tilfører den tid, som manglede ved at fryse situationen. Herved kan vi skabe tiden og tilføre manglende ressourcer.


Når vi arbejder med nervesystemet tager vi tiden. Vi arbejder med langsommelighed i NARM og er endnu langsommere i SE. Det er som at se maling tørre.


SE er meget brugbart ved behandling af choktraumer (faldtraumer, røveri-, volds- og voldtægtsofre, trafik- og ulykkesofre, men også til behandling af mange forskellige symptomer, eks. psykosomatiske smertetilstande).


Nogle gange fletter choktraume og udviklingstraume sig sammen. Der er et krydsfelt. Hvis en nærtstående yder overfald er det et udviklingstraume. Hvis en udefra yder overfald er det et choktraume. Choktraumer på liv og død kan også tricke udviklingstraumer. Det er fra øjeblik til øjeblik, at vi havner i mønstre fra vores opvækst, som vi har taget med ind i voksenlivet. Det betyder alt i alt, at vi i psykologbehandlingen det ene øjeblik arbejder med SE metoden, og det næste øjeblik bruges NARM metoden.


Jeg vil gerne skrive lidt om behandling af sorg: Sorg skal leves igennem, ellers kan den sætte sig som depression. Vejen ud af depression går over angst. Under sorgbehandling kan man blive klar til at mærke sine følelser og forbinde dem til forskellige situationer.


Ovenstående er eksempler på min tilgang i behandling. Men ikke alle problemstillinger i behandling kan beskrives på min hjemmeside, fordi det ville være en uendelig opgave at bestræbe mig på. I den forbindelse er det vigtigt at nævne, at jeg arbejder med det i øvrigt, som mine klienter måtte have behov for. Der findes ikke problemstillinger, som ikke er vigtige. Det vil altid være en personlig sag.


Min tilgang er ikke ”sygdomsbaseret”, som psykologer kan kalde det, når klienter går lige til at fortælle om det smertelige. I dag ved vi, at det har en begrænsende virkning alene at fortælle om smerten. Det fremmer ikke udvikling, forandring og heling alene at fortælle herom. Alle de metoder, som jeg har lært ved længerevarende psykoterapeutiske uddannelser, fokuserer på en interaktiv (relationel), klient-orienteret tilgang, hvor ressourcer er væsentlige i processen. Fra et grounded sted kan vi, når det er væsentligt, tage en afstikker til smerten, eks. noget voldsomt som skete.

Priser

Hos mig kan du komme i psykologbehandling både som privat betalende og som lægehenvist klient.


 • Privat klient: 1.200 kr. for 45 minutter. 1.500 for 60 minutter. Hvis din arbejdsplads eller forsikring betaler, er prisen 1.400 kr. for 45 min. 1.600 kr. 60 minutter.
 • Med henvisning fra læge: Egenbetaling 427,56 kr. ved første konsultation af 45 minutter. Ved anden og efterfølgende konsultationer: er egenbetalingen 356,52 kr.
 • Privat betalt familie- eller parsamtaler: 2000 kr. for 70 minutter.
 • Supervision: 1.600 kr. for 60 minutter.


Afbudsregler:


 • Afbud senest kl. 16.00 hverdagen før, indtalt på min telefonsvarer på tlf.nr: 22836122
 • Hvis det sker efter 16.00 hverdagen før, er der følgende takster som skal betales:
 • For privat betalende klienter skal der betales et gebyr svarende til den fulde pris for konsultationen.
 • For klienter der kommer på en henvisning skal der betales et gebyr svarende til egenbetaling første gang du afmelder for sent eller udebliver. Sker det igen, stiger gebyret til 2 x egenbetaling.

Hvad er adressen?

Klinikkens adresse er Office Hotel, Høffdingsvej 34, 2500 Valby.


Mit kontor ligger på 2. sal; der er skilt ved siden af døren med mit navn. Der er fælles venteværelse/reception i stueetage og toiletter, og der er værnemidler, således at hygiejnen er i orden.


Er det handicapvenligt

Klinikken er handicapvenlig. Der kan sættes rampe ud ved indgangen, og behandlingen kan afholdes i mødelokaler i stueetagen. Der er handicapvenlige toiletter og ligeledes p-pladser inkl. handicap foran klinikken.


Hvad er nærliggende offentligt transport?

Tog: Valby station, Vigerslev Allé station og Ny Ellebjerg station er de tætteste S-togsstationer.


Bus: 11 holder i gåafstand fra klinikken.


Har jeg tavhedspligt?

Som medlem af Dansk Psykologforening arbejder jeg i overensstemmelse med de Etiske Retningslinjer for Nordiske Psykologer og har tavshedspligt. Dette er med til at skabe tryghed og tillid i ”det psykoterapeutiske rum”.